Vilken typ av grus?

Det finns olika typer av grus att välja mellan. I denna guide berättar vi mer om olika typer av grus.

Grus delas in i följande kornstorleksklasser: fint grus, medelgott grus och grovt grus. Genom att sålla naturgrus i en sikt delas materialet in i olika tekniska kvaliteter. 0-0 mm betecknas som fingergrus, 0,05-0,64 mm som singelgrus, 0-70 mm som lagergrus och över 300 (osorterad) som fyllnadsgrus.

 

Bergkross

Bergkross är som det låter – krossat berg. Stenen krossas till små bitar. Den här typen av grus kan användas på flera olika sätt, beroende på storleksbehovet för ett specifikt projekt. Bergkross utvinns genom sprängning av sten i stenbrott, som krossas och sorteras i olika storlekar av gruskorn (dvs. olika fraktioner).

Makadam

Består av krossad sten eller sten som har reducerats till högst 0,2 procent finkorn. Används som kapillärbrytande lager i grunden för hus, vägar och järnvägsspår. Macadam är särskilt lämplig för detta ändamål eftersom den inte tillåter vatten att passera.

Stenmjöl

Stenmjöl består av små krossade gruspartiklar som är så fina att de kan användas som beläggningsmaterial eller ytbeläggning på obelagda vägar/stigar och cykelbanor. I snäv bemärkelse kallas stenmjölet också för krossat grus. Denna typ av grus används vanligtvis på områden där det krävs en hög servicenivå och goda terrängegenskaper, t.ex. vägar, cykelvägar och parker.

Stenflis

Termen "stenflis" beskriver en yta med en ökande lutning från kanten till mitten som har framställts genom följande metoder :

- Flisning av grus med hjälp av skärande maskiner;

- Skärning av sten med diamanttrådsskärare, eller

- Krossning av små stenar (storleksintervall 0/00 mm till 0,64 mm). Stenflis är ett attraktivt alternativ till asfalt. Materialet används ofta vid vägbyggen och kan användas mest framgångsrikt när produkten används som ytskikt för cykelvägar.

Stengallerier

En blandning av krossade stenpartiklar som är för stora för att passera genom 0,64 mm sikten under produktionsprocessen. Stenskärvor består huvudsakligen av grova grusfraktioner (0-70 mm) men kan också innehålla mindre fraktioner. Benämningen "stensortering" avser särskilt följande material som är för grovt för att användas som gatsten. Stengallerier består huvudsakligen av större fraktioner (0-70 mm).

Stengrus

Termen "stengrus" beskriver en blandning som huvudsakligen består av stenfragment med ett ungefärligt storleksintervall på 0/00 - 70 mm, som antingen kan flisas eller krossas till denna produkt . Stengrus kan också sågas i olika storlekar för att uppfylla projektets specifika krav.

Stenkross

Begreppet "stensten" beskriver stenar som är för stora för att användas som stenbeläggning men som kan ha intressanta egenskaper, t.ex. genomskinlighet eller attraktiva färger. Detta material används vanligen när man lägger stigar, körvägar och parkeringsområden.

Naturgrus

Naturgrus är grus som har bildats naturligt i marken. Detta grus utvinns genom att man gräver fram det i naturgrustäkter och sedan sorterar det i olika fraktioner för olika ändamål.  Naturgrus är en naturprodukt som finns i alla former och storlekar. Naturgrus är en begränsad resurs som inte finns tillgänglig i alla områden. Det är ett dyrare material än krossat aggregat och omfattas av en skatt på naturgrus. Grus som inte har krossats är svårare att packa och lämpar sig därför bättre för grusgångar, dränering och utsmyckning. Brun, beige eller en röd nyans är några av de färger du kan hitta.