Att anlägga en grusgång

Grusgången är vår vanligaste beläggning i svenska trädgårdar. Den kan gå fram till huset, runt i trädgården eller mellan byggnader. Den kan vara brett, nätt och vacker med fina stenar eller enkel och sliten. En grusgång, jämfört med en stenig gång, är relativt enkel och billig att utforma och tillfredsställer både gående och körningar.

Grusgången är också tolerant mot lösa stenar och förvridna gräsklippare.

Gruset, eller sanden som på svenska ofta kallas "grus", består av småsten. De skall vara jämnt fördelade i storlek och form. I en grusgång skall sanden vara mellan 2 och 4 mm diameter eller mindre.

Gruset påverkas av sammansättningen i markens underlag. Det finns flera typer av sand. Östgötsk sand är en lätt och jämn sand, speciellt bra som grus för trädgårdsbanor. Upphinningsmaterial från sopfabrik har goda egenskaper. Eldfast istäcke av tjärnar och rötslam, så kallat tjärsand, från järnverk är lite hårdare. Hållbarheten för gruset varierar lite beroende på det underlag som den kommer i kontakt med. Har du lättare mark blir gruset fort slitet och följsamheten minskar. Hårda underlag såsom betong eller plastlaminerat trä är problematiskt, där blir gruset mjukt och förvridet.

Grusgången anläggs med spadar eller rakgrävarmaskiner. Efter planering, i den ordning som behövs, läggs groparna till ungefär en halv centimeter djup. Med hjälp av spaden och varje grop mer eller mindre fylla upp med grusuppsamlingen, så att det finns både stora klumpar och småsten för att undvika röring. På så vis förbereder man marken till att ta emot gruset som skall läggas dit senare. Grusgångens bredd och tjocklek bestämmer arbetets omfattning. Ett vanligt mått är 30 centimeter i bredd. Om man gräver lite djupare runt huset, kommer solvärmen hårdare och håller bättre ordning på klumparna. För stora ytor kan det vara ett problem med maskiner och maskinskötar som bara kan gräva runt byggnader. På mindre ytor kan du använda dig av en traktor med dragare och plogar eller hydrauliska klippare för att skapa större hål. Det är viktigt att uppföra byggnaden på en stadig och plan yta, utan lösa stenar.

På små ytor kan man använda sig av en klippare för att skapa håligheter för gruset som sedan tas bort efteråt.

Grusgångens utifrån kommer att fungera som en bekväm ingång till huset. Men nästan alla grus är kraftigt vattenbenägen, så den måste skyddas mot regnvatten. På en gräsmatta är det enda alternativet att lägga ut ett tjockt lager underlagssand, som håller på regnvatten och erbjuder muskler för gruset.

 

Planera gångens sträckning

1. Först och främst gäller det att bestämma var gången ska vara placerad, hur bred den ska vara och vad den ska användas till.

2. Gångens bredd kan bestämmas av trädgårdslandskapets utformning och begränsas av husets ytterväggar, men i regel ska den vara 30 centimeter bred, för att det inte ska bli för smal att gå på.

3. Gångens längd ska variera beroende av in och utgående trafik, men bör i regel ligga mellan 10 och 20 meter lång.

4. När man bestämt var gången ska ligga, behöver man bestämma hur avståndet mellan huset och den är. Detta beror på stigens funktion och vikten som ska transporteras fram och tillbaka.

5. Vid huvudentrén till huset kommer det naturligtvis att vara en slänt, som också ska användas. Om man har en större gräsmatta kan man den lägga ut grusgången på det utrymme som krävs mellan huset och spaden.

6. Gångens utseende blir en kombination av de stenar som finns tillgängliga, eller man bestämmer sin egen stil genom att lägga en gång med trasigt grus.

7. Gräsklipparens klippar kan förvandla gruset till småsten om du inte lägger ut ett tjockt lager underlagssand, som håller på regnvatten och erbjuder muskler för gruset.

8. Även om du har en gräsmatta kan du lägga ut gången på tröskeln mellan huset och grusgången, så är det naturligt att förlora gräsmattans klippar ett tag.

9. Om husets konstruktioner och byggnader inte går att gräva under, förvandlar man dem till naturliga hinder genom att lägga en snyggt arrangerad trasig stenlina på tvären på den sidan av huset, eller klipp ut det som behövs.

10. Grusgångens utifrån kommer att fungera som en bekväm ingång till huset.

11. Om du har en gräsmatta, kan du lägga ut grusgången på det utrymme som krävs mellan huset och spaden.

12. Den bredd grusgången har bestäms av trädgårdslandskapets utformning och begränsas av husets ytterväggar.

13. Men i regel ligger bredd 30 centimeter.

14. Gångens längd ska variera beroende av in och utgående trafik, men den kan vara mellan 10 och 20 meter lång.

15. När man bestämt var grusgången ska ligga, behöver man bestämma hur avståndet mellan huset och den är.

16. Detta beror på stigens funktion och vikten som ska transporteras fram och tillbaka.

17. Vid huvudentrén till huset kommer det naturligtvis att vara en slänt, som också ska användas.

Skär ut formen och gräv ur

När formen på gången är fastställd är det dags att skära till kanterna. Lämna ett tjockt lager underlag på tröskeln mellan huset och spaden, och gräv ut ytan för att ge plats för det direkt. När du klarat av kanterna är det dags att börja gräva i gräset och jordmassan. Följ markens naturliga pålagringar och lägg ut en slicksand- eller sandigt underlag för att ge jorden stadga. Om du vill ha en snygg kant runt gången kan du gräva upp den i ett mönster, som ger gångens yta en skållning.

Ungefär sju centimeter bör vara tillräckligt för att ge gruset ett stadigt grepp i underlaget och sprida vattnet från regnet runt omkring. Är man inte säker på sig kan man lägga ut ett tjockt lager underlagssand som håller på regnvatten och erbjuder muskler för gruset, vilket skulle kunna göra jorden lättare att både gräva och skörda systemet.

18. När formen på gången är fastställd är det dags att skära till kanterna, lämna ett tjockt lager utrymme mellan huset och grusgången, och gräva ytan för att ge plats för det direkt.

19. När du klarat av kanterna är det dags att börja gräva i gräset och jordmassan. Följ markens naturliga pålagringar och lägg ut en slicksand- eller sandigt underlag för att ge jorden stadga.

20. Om du vill ha en snygg kant runt gången kan du gräva upp den i ett mönster, som ger gångens yta en skållning.

21. Ungefär sju centimeter bör vara tillräckligt för att ge gruset ett stadigt grepp i underlaget och sprida vattnet från regnet runt omkring.

22. Är man inte säker på sig kan man lägga ut ett tjockt lager underlagssand, som håller på regnvatten och erbjuder muskler för gruset, vilket skulle kunna göra jorden lättare att både gräva och skörda systemet.

Geotextil

Rulla ut en geotextilduk i den uppgrävda gången. Det är en första säkerhetsåtgärd som motverkar olja och smuts att nå grusgången. På detta sätt kommer du inte ha några problem med stigen, om du skulle glömma att tömma biltäcket och får en regnig eller snöig dag. Geotextil är den perfekta lösningen för att hålla växterna och gruset på plats, så att du kan ha husets trädgård på ett snyggt sätt.

Använd stora spikar och ett snöre för att markera gångens tänkta sträckning. Provgå gärna och försök se framför dig den färdiga gången. Finns det exempelvis runda former i trädgården kan det vara fint att ta upp dessa former även i gången

Praktiskt och snyggt

Vilken typ av grus ska man använda sig av? Spar de finaste stenarna för kanten runt gången, och se till att det är isolerat från gräset. På detta sätt kan du utnyttja de bästa delarna och undvika obehagliga upptäckter. Det är bäst att anlita en professionell för att göra arbetet, men om du tror att du kan hantera det själv, ska du inte ta några chanser. Grusgången är en del av huset och bör vara helt precis i materialvalet. Betydligt mer ansträngning bör ges till detta projekt, och tänk på att en svag grusgång kommer försena arbetet.

Gör ditt val i listan av materialvalen och se till att alla noga läser instruktionsmanualen. Det är mycket viktigt att du inte glömmer att bestämma materialval för formen på gången, ibland även kallad dolly. Detta val har ett stort inflytande på resultatet och kan föras tillbaka på utformningen av huset.

Grusgångar ska ses som en glädje, inte som en byråkratisk procedur eller ett oönskat problem. Om du ger grusgången den uppmärksamhet den förtjänar, kommer du att se resultaten av din ansträngning.

Material:

- form

- jord

- grus

- geotextil

- stenar (kanten)